MEYD-655 Chuyến khảo sát đáng nhớ cùng đồng nghiệp

MEYD-655 Chuyến khảo sát đáng nhớ cùng đồng nghiệp. Tôi cảm thấy bàn tay của bạn trên mông của tôi và đột nhiên tôi là người chống lại chiếc xe và chân của tôi quấn quanh bạn. Tôi có thể cảm thấy bạn, cứng, áp vào tôi. Bạn kéo tôi vào trong một trong những thang máy. Một gia đình đã ở bên trong. Bạn kéo tôi lại để dựa vào phía trước của bạn và vùi mặt vào cổ tôi.