DASD-687 Tình yêu tuổi học trò

DASD-687 Tình yêu tuổi học trò. Tôi nói với cô ấy rằng điều đó thật tuyệt và chúng tôi lại bắt đầu trò chuyện. Cô ấy nói với tôi tên cô ấy là Mariana, tôi cười khúc khích nói với cô ấy rằng rất vui được gặp bạn khi chúng ta bắt tay. Cuối cùng thì mọi người cũng bắt đầu rời đi, vì vậy tôi đến gặp bạn mình.