Chơi trò người lớn cùng cô gia sư dâm đãng

Chơi trò người lớn cùng cô gia sư dâm đãng. Khi cô cuộn qua giữa các bức tranh là một trong những con gà trống lớn. Cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ và xin lỗi, tôi góp ý lớn như thế nào và nói rằng vợ tôi thích họ như vậy. Chúng tôi đã cười và nói về việc tập luyện của mình. Khi tôi rời cô cùng lúc, cô ấy hỏi tôi có nghiêm túc về việc vợ tôi thích những người đàn ông lớn hơn không. Đỏ mặt một nửa, tôi thừa nhận cô ấy đã làm vậy và nói rằng chúng tôi đã cặp kè với những người khác.